1Dromen

Formuleer een ambitieus en inspirerend doel.

Zorg dat jouw ‘Mount Everest’, je uiteindelijke doel, ligt op het raakvlak van datgene wat jij en je team écht leuk vinden om te doen, waar jij en je team écht goed in zijn en waar nu en in de toekomst geld mee te verdienen valt.

maak een afspraak